Ivana Zahirović s magičnom flautom

Ivana Zahirović (Foto:Tonko Huljev)

Ivana Zahirović (Foto:Tonko Huljev)

Punim i zatamnjenim, dubokim i toplim tonom svoje zlatne flaute ispunila je flautistica Ivana Zahirović povijesni prostor Schvanenhalle, s gotičkim svodovima frankfurtskog Römerberga, izvodeći Elegiju Rudolfa Matza i Capricio u G-duru Johanna Antona Stamitza na nastupu, u okviru proslave Dana državnosti Republike Hrvatske.

Elegiju Rudolfa Matza, originalno napisanu za violončelo, u svojoj obradi za flautu Ivana Zahirović izvela je prvi put javno. Skladbu nastalu na temu melankolične međimurske pjesme Vehni, vehni fijolica, Ivana Zahirović je obradila i izvela tako da je izrazila punu ekspresiju tog djela s dobro odabranim tempom. Njena obrada Elegije za flautu osvojila je publiku u Römerbergu, a vjerojatno će mnogi flautisti željeti je imati na svom repertoaru.

Ivana Zahirović je nedavno pripremila za objavu i Sonatu Slavonic u b-molu, op 43, Dore Pejačević koju inače rado izvodi, rekla je razgovoru kojeg sam vodila s njom nakon susreta u Frankfurtu.

Sonata je originalno napisana za violinu i glasovir 1917. godine, ali Ivana Zahirović ju je obradila za flautu. Note za flautu, u obradi i pripremi Ivane Zahirović objavio je nakladnik Kossack.

Ovu Sonatu koju redovno izvodi uz pratnju pijanistice Mie Elezović, Ivana Zahirović je uvrstila i na nosač zvuka, CD, objavljen 2012. Na prošlogodišnjem koncertu u San Diegu je praizvela Slavic Sonatu u svojoj obradi za flautu i glasovir, uz pratnju Wendy Caldwell.

Ivana Zahirović: “Sada, pošto su note za flautu i glasovir objavljene, tko god želi može ih dobiti i izvesti.”

Ivana Zahirović nakon glazbenog školovanja u Zagrebu, na Sveučilištu Mozarteum u Salzburgu te na Visokoj glazbenoj školi u Zürichu i usavršavanja u Njemačkoj, pored bogate koncertne karijere u Europi, Sjevernoj i Južnoj Americi sve više posvećuje se i pedagoškom radu. Na Visokoj glazbenoj školi u Zürichu pored barokne flaute diplomirala je 2003. i pedagoški smjer. U razgovoru navela je nekoliko važnih trenutaka vezanih za taj rad.

Ivana Zahirović: “Veselim se da sve što sam naučila prenesem na nove naraštaje i da ih podučim. Radim u glazbenoj školi u Münchenu, a pored toga održala sam i seminar za flautu u Varaždinu, u studenom 2017. Bio je to moj prvi seminar u Hrvatskoj, druge sam održala u Americi na jednom sveučilištu kod Bostona 2009. godine i u Južnoj Americi.
Dobila sam nove pozive za seminare u Sisku, mom rodnom gradu i u Zagrebu. U Varaždinu sam od 23. do 26 ožujka 2017. bila i član žirija Internacionalnog natjecanju za drvene puhačke instrumente.”

Jasna Lovrinčević: “Kakve dojmove nosite sa seminara? Jesu li nove generacije zainteresirane za klasične instrumente i za klasičnu glazbu ili je njihov interes prolaznog karaktera, vezan samo za mlađu dob?”
Ivana Zahirović: “To je još rano reći, ali svakako ima kandidata koji su jako talentirani i koji će glazbu izabrati kao životni poziv. U Varaždin na seminar došli su polaznici iz puno hrvatskih gradova, iz osnovnih i srednjih glazbenih škola. Ima puno zainteresitranih đaka koji zaista žele učiti.”

Jasna Lovrinčević: “Planirate li objaviti neku publikaciju s pedagoškim temama?”
Ivana Zahirović: “To sam već odavno htjela. Tome se treba zaista posvetiti, ali mislim da ću to napraviti u budućnosti.”

Jasna Lovrinčević: “Imate li neku svoju specifičnu metodu ili pristup za učenje sviranja flaute?”
Ivana Zahirović: “Kombiniram, nešto sam stekla svojega, a nešto sam i od drugih naučila i drugih škola.”

Jasna Lovrinčević:” Koliko je važan pedagog?”
Ivana Zahirović: “Neizmjerno. To je sigurno prva osoba koja je novom polazniku uzor i primjer kako savladati jedan instrument. On ostavlja veliki dojam na učenika.”

Jasna Lovrinčević: “Što je to specifično novo u vašem pristupu učenja?”

Ivana Zahirović: “Uvijek gledam đaka ili studenta, pokušavam gledati njegov karakter, kakva je osoba. Nemam neku mustru gotovu koju uvijek na svakog đaka primjenjujem već je moj pristup individualan. Uvijek pokušavam otkriti koji pristup đaku najviše odgovara. Gledam koje su njegove dobre strane, a koje su slabije i pokušavam se prilagoditi. To je velika umjetnost pedagogije. Postoji teoretsko znanje, ali treba ga primijeniti u praksi. Svatko ima i prednosti i mane, potrbno ih je otkriti i pravu metodu primijeniti.”

Međutim pedagoški rad je samo dio Ivaninih aktivnosti. Kontinuirano nastupa s različitim ansamblima, sa Süddeutsche Philharmonie, s članovima Bavarske opere te održava solo koncerte u Njemačkoj kao i u drugim zemljama. Nakon što je pobjedila na Internacionalnom flautističkom natjecanju, The Alexander & Buono International Flute Competition i nastupila 2010. u New Yorku, u Carnegie Hallu na Manhattanu redovno dobija pozive za nastupe u Sjedinjenim Američkim Državama. Tako je prošle godine, u kolovozu 2016. nastupila u San Diegu u Kaliforniji na Konvenciji Američkog udruženja flautista (NFA Flute Convention) u “Town and Country Convention Center”.

Ivana Zahirović: “Bio je to veliki događaj. Došli su i nastupili flautisti iz cijelog svijeta. Nivo izvođenja bio je jako visok.”

Jasna Lovrinčević: “Jeste li razgovarali s tim glazbenicima, pronalaze li put do publike?”
Ivana Zahirović: “Amerikanci pronalaze put do publike. Prije izvedbe izvođač predstavi publici i djelo i skladatelja. Trude se da ta prezentacija publici bude primamljiva tako da interpret ne bude udaljen od publike i da joj je što bliže.”

Ivana Zahirović (Foto: Tonko Huljev)

Ivana Zahirović (Foto: Tonko Huljev)

Jasna Lovrinčević: “Prakticirate li i Vi to?”
Ivana Zahirović: “Ja to također u zadnje vrijeme radim, ali ne baš redovno. Na nedavnom koncertu u Austriji, zajedno s koncertnom majstoricom Opernog orkestra HNK (Hrvatskog narodnog kazališta), Vlatkom Peljhan i pijanisticom Miom Elezović praizvele smo jedno djelo skladatelja iz Karlovca, Zdravka Lončarića. Ja sam rekla nešto o djelu tako da publici to djelo malo približim. Poslije u razgovoru s pojedincima iz publike saznala sam da im je to pomoglo da lakše prate izvedbu.
Mislim da se treba izabrati pravi trenutak kada se obratiti publici. Smatram da to lijepo odgovara u manjem okruženju.”

Ivana Zahirović ima zgusnuti koncertni raspored. Uz mnoge dogovorene koncerte, krajem godine održat će nekoliko koncerta s ansamblom za suvremenu glazbu Ultima Rara s kojim nastupa od 2005. godine i čija je suosnivateljica.

Ivana Zahirović: “Ja u svom radu imam više segmenata. Ultima Rara je samo jedan dio od onog što ja radim. Ultima Rara je sada dobila nove projekte, imat će jednu seriju koncerta krajem ove godine i početkom sljedeće s posve novim skladbama. Sada nanovo imamo nekoliko skladatelja koji su za nas pisali.”

Jasna Lovrinčević: “Očekujete li publiku?”

Ivana Zahirović: “Da, sigurno ima jedan krug ljudi koji se zanima za suvremenu glazbu i nove kompozicije.”

Comments are closed.

Impressum    Privacy Policy

© 2013 - 2020 uvihoruvremena.com. Alle Rechte vorbehalten.